Μενού
Το Καλάθι σας

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε την υποχρέωση να αποσυσκευάσετε και να ελέγξετε το προϊόν εντός 15 ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός 15 ημερών από την παράδοση του, θεωρείται ότι παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και η εταιρεία μας μπορεί να μην αποδεχθεί την επιστροφή και αντικατάστασή του.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος μας σας έχει σταλεί άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε.

(β) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το προϊόν παρουσιάζει αισθητικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.

Στις περιπτώσεις (α) και (β), αφού παραλάβουμε και επιθεωρήσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, σας αποστέλλουμε το συντομότερο δυνατόν το σωστό προϊόν, αναλαμβάνοντας κάθε κόστος μεταφοράς, επιστροφής του παλιού και αποστολής του νέου προϊόντος. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ζητήσετε είτε την αλλαγή του με άλλο προϊόν, είτε την επιστροφή των χρημάτων που μας έχετε καταβάλει.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες, η συσκευασία του να είναι αυτή με την οποία αγοράστηκε και να είναι και αυτή σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να δεχθεί την επιστροφή και να ζητήσει αποζημίωση το ύψος της οποίας το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και της συσκευασίας του.

Τέλος, το προϊόν προς αντικατάσταση πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την αγορά του (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής).

Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Πωλητή e-shop της εταιρείας μας στο τηλέφωνο 2310901030 ή με email στη διεύθυνση info@laptopolis.gr.


Εγγύηση ανταλλακτικών κινητών

  1. Το ανταλλακτικό έχει εγγύηση 14 ημερών DOA εφόσον γίνει το τεστ στον αέρα
  2. Εγγύση παρέχεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους-πιστοποιημένους εγκαταστάτες
  3. Παύει να ισχύει η εγγύηση αν αφαιρεθούν τα προστατευτικά και τοποθετηθεί το ανταλλακτικό από μη εξουσιοδοτημένο-συνεργάτη
  4. Εγγύηση καλής λειτουργίας μπορεί να δώσει μόνο ο εγκαταστάτης προς τον πελάτη
  5. Στην περίπτωση αυτή, οφείλετε να συμμορφώνεστε με ΄όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις εγκαταστάσεις των ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία.